13 مه

ارتودنسی لینگوال چیست

ارتودنسی لینگوال چیست بسیاری از افراد به دلیل آن که ارتودنسی های ثابت، بر روی دندان ها نمایان هستند، با انجام ارتودنسی ثبات و قرار دادن براکت بر روی دندان ها موافق نیستند. به همین دلیل از روش های دیگر برای ایجاد لبخندی زیبا استفاده می کنند که ممکن است عوارضی را نیز داشته باشد. […]

read more »
09 ژوئن

ارتودنسی پیشگیری

ارتودنسی پیشگیری ممکن است که والدین اصطلاح ارتودنسی پیشگیری را شنیده باشند اما دقیقا ندانند که مفهوم آن چیست و چرا ممکن است که کودک آن ها به ارتودنسی پیشگیری نیازمند باشد. دکتر لیلا صدقی ، ارتودنتیست و دندانپزشک زیبایی اظهار می دارد گاهی به والدینی که سفارش شده است تا کودک خود را قبل […]

read more »