14 نوامبر

آیا دندان های عقل حتما باید کشیده شوند؟

آیا دندان های عقل حتما باید کشیده شوند؟ در 90 درصد افراد ، دندان عقل نهفته باقی می ماند و اگر دندانپزشک به شما بگوید که دندان عقل یا همان سومین دندان آسیا بزرگ شما بدون مشکل رویش کرده ، باید خودتون رو خوش شانس بدانید . یک سوال رایج در رابطه با دندان عقل […]

read more »