02 ژانویه

مراحل ایمپلنت دندان

مراحل ایمپلنت دندان ایمپلنت دندان یکی از روش های اصلاح طرح لبخند می باشد. برای انجام ایمپلنت دندان باید به دندانپزشک زیبایی مراجعه کنید. مراحل ایمپلنت دندان مراحل ایمپلنت دندان ها با قرار دادن پایه ایمپلنت در استخوان فک آغاز می شود. ساخت پایه بر اساس فرم، سایز و عرض فک استخوان فرد ساخته می […]

read more »