07 ژانویه

بروساژ دندان

بروساژ دندان یکی از راه های  رسیدن به دندان های سفید و زیبا بروساژ دندان است. بروساژ دندان از معروف ترین روش های تکمیل جرم گیری دندان می باشد. ممکن است دندان های ما در گذر زمان و رعایت نکردن مسائل بهداشتی درگیر رسوبات دندانی شود که حتی با جرم گیری معمولی از بین نروند. […]

read more »
13 دسامبر

جرمگیری دندان

جرم گیری دندان  جرم گیری دندان به منظور ایجاد پاک سازی دندان های از جرم هایی که به وسیله مسواک و دهان شویه از بین نرفته است. در ادامه این مقاله به توضیح برخی از سوالات که از خانم دکتر صدقی دراین خصوص پرسیده شده است می پردازیم. همچنین برخی از رو شهای جرم گیری […]

read more »