دکتر لیلا صدقی

جراح و دندانپزشک

عضو جامعه ارتودنتیست های آمریکا AOS

عضو آکادمی دندانپزشکی زیبایی آمریکا AACD